ACCA

Daty i opłaty

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty i opłaty związane z procesem rejestracji na egzaminy w ramach kwalifikacji ACCA. Cały proces rejestracji należy przeprowadzić online poprzez konto "myACCA".

 

Uczestnikom sesji nie przysługują zniżki w przypadku zbyt późnej rejestracji ani zwrot opłaty egzaminacyjnej w przypadku niestawienia się na egzamin (poza wyjątkowymi okolicznościami).

 

Kwalifikacja ACCA - ważne daty sesji wrzesień 2018

14 maja 2018

koniec zapisów w trybie "Early"

30 lipca

koniec zapisów w trybie "Standard"

6 sierpnia 2018

koniec zapisów w trybie "Late"

3-7 września 2018

sesja egzaminacyjna

15 października 2018

wyniki sesji wrzesień 2018

Kwalifikacja ACCA - ważne daty sesji grudzień 2018

13 sierpnia 2018

koniec zapisów w trybie "Early"

29 października 2018

koniec zapisów w trybie "Standard"

5 listopada 2018

koniec zapisów w trybie "Late"

3-7 grudnia 2018

sesja egzaminacyjna

TBC

wyniki sesji grudzień 2018

 

Kwalifikacja ACCA - opłaty rejestracyjne

£

Rejestracja 

79

Opłata roczna 2018 - studenci ACCA

97

Opłata roczna 2018 - członkowie ACCA

236

Opłata re-rejestracyjna

79*

     

Kwalifikacja ACCA - opłaty egzaminacyjne (za jeden egzamin) - On demand CBE AB, MA, FA

Egzaminy AB, MA, FA przeprowadzane są wyłącznie w formie komputerowej przez licencjonowane ośrodki egzaminacyjne „Computer Based Exams Centres”.

Ceny egzaminów ustalane są bezpośrednio przez centra egzaminacyjne.

Zapisy na egzaminy dokonywane są bezpośrednio w  centrach egzaminacyjnych.

Lista On demand CBE dostępna jest na stronie >>

Informacje o aktualnych opłatach za egzaminy ACCA znajdują się na stronie www.accaglobal.com >> 

* Opłata re-rejestracyjna powiększona zostanie o zaległe opłaty.