ACCA

Doświadczenie i kompetencje

Aby zdobyć kwalifikację ACCA należy wykazać się  minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z finansami (praktykę można zdobywać przed, w trakcie bądź po zdaniu wszystkich egzaminów), oraz zdobyciem określonych kompetencji zawodowych.

ACCA zidentyfikowało 20 kluczowych kompetencji, których posiadanie potwierdza zdobycie dogłębnej wiedzy praktycznej z zakresu finansów i rachunkowości oraz pracę według najwyższych standardów jakościowych.
W toku zdobywania kwalifikacji ACCA od każdego kandydata wymagane jest potwierdzenie zdobycia łącznie 13 kompetencji:

- 9 kompetencji uniwersalnych i obowiązkowych dla wszystkich,

- 4 kompetencji wybieranych spośród takich obszarów, jak m.in. raportowanie, audyt, podatki, zarządzanie finansami czy rachunkowość zarządcza.
Pełna lista kompetencji dostępna jest pod adresem: http://competencyframework.accaglobal.com/QualificationComponents/Experience

Potwierdzenie kompetencji odbywa się w toku współpracy z mentorem w miejscu zatrudnienia kandydata i na podstawie jego ewaluacji. Cały proces jest zarządzany online w ramach profilu na stronie myACCA w zakładce "My Experience".