ACCA

Dyplomy i certyfikaty

Dyplomy ACCA

Program ACCA stwarza uczestnikom unikalną możliwość zdobycia w trakcie kwalifikacji dwóch dyplomów. Ukończenie modułu Applied Knowledge (3 pierwsze egzaminy AB, MA, FA + moduł etyczny Foundations in Ethics) daje dyplom ACCA Diploma in Accounting and Business.

Zakończenie modułu Applied Skills (Egzaminy: LM, PM, TX, FR, AA, FM) oraz zaliczenie modułu szkoleniowego Ethics and Professional Skills Module (EPSM) upoważnia do otrzymania dyplomu ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business. 

Licencjat i MBA na Oxford Brookes University 
Dzięki współpracy ACCA i Oxford Brookes University można uzyskać tytuł licencjata tego prestiżowego uniwersytetu. Warunkiem jest ukończenie poziomu Fundamentals (F1-F9) oraz napisanie pracy zaliczeniowej. Więcej informacji na stronie http://www.accaglobal.com/gb/en/student/acca-qual-student-journey/bsc-degree.html. Po ukończeniu pełnej kwalifikacji można ubiegać się o tytuł MBA tej samej uczelni.