ACCA

Advanced Diploma in Accounting and Business

Studenci, którzy chcą potwierdzić swoje kompetencje w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania i poważnie myślą o uzyskaniu kwalifikację ACCA, przed jej ukończeniem mogą otrzymać Advanced Diploma in Accounting and Business.

 

Jak przebiega proces uzyskiwania dyplomu?

Pierwszym krokiem jest dokonanie rejestracji w organizacji. Po pomyślnym zdaniu egzaminów na poziomie F1-F9 (Fundamentals) i zaliczeniu modułu z etyki zawodowej (Professional Ethics Module), student uzyskuje Advanced Diploma in Accounting and Business. Po jego uzyskaniu student może zdawać egzaminy z poziomu Professional (P1-P3 oraz dwa do wyboru spośród P4-P7), po zdaniu których (oraz spełnieniu dodatkowych warunków, czyli potwierdzenia min. 3 lat doświadczenia i zdobycia 13 spośród 20 kompetencji) może zdobyć kwalifikację ACCA i zostać członkiem organizacji.

 

Ile czasu potrzeba na uzyskanie dyplomu?

Wszystko zależy od samego studenta, ale trzeba pamiętać, że egzaminy umożliwiające uzyskanie całej kwalifikacji ACCA należy zdać w ciągu maksymalnie 10 lat. Studenci mogą przystępować do egzaminów w sesji czerwcowej lub grudniowej w jednym z naszych 400 ośrodków na świecie. Moduł z etyki zawodowej (Professional Ethics Module) można zaliczyć przed egzaminami lub po ich zakończeniu. Na uzyskanie dyplomu trzeba więc przeznaczyć od 12 do 18 miesięcy.

 

DLA KOGO JEST TEN DYPLOM?

Dyplom przyda się osobom, które chcą rozwinąć swoją karierę w finansach i zamierzają podjąć pracę lub już pracują na następujących stanowiskach:

  • specjalista ds. rachunkowości
  • młodszy kontroler finansowy
  • analityk ds. finansów

 

Czy można uzyskać dyplom mając zwolnienia z egzaminów?

Warunkiem koniecznym do uzyskania dyplomu jest zdanie minimum 1/3 egzaminów z poziomu F4-F9. Oznacza to, że studenci, którym przysługują zwolnienia z części lub całości egzaminów z poziomu F1-F9 i którzy chcą się ubiegać o Advanced Diploma in Accounting and Business muszą zdać przynajmniej 2 egzaminy z poziomu F4-F9, rezygnując z części zwolnień.