ACCA

Diploma in Accounting and Business

Studenci, którzy chcą potwierdzić swoje podstawowe kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości i w dalszej perspektywie myślą o uzyskaniu kwalifikacji ACCA, mogą otrzymać Diploma in Accounting and Business.

 

JAK PRZEBIEGA PROCES UZYSKIWANIA DYPLOMU?

Pierwszym krokiem jest dokonanie rejestracji w organizacji. Po pomyślnym zdaniu egzaminów F1-F3 (moduł Knowlegde) na poziomie Fundamentals i zaliczeniu modułu z podstaw etyki zawodowej (Foundations in Professionalism), student uzyskuje Diploma in Accounting and Business. Po jego uzyskaniu student może zdawać kolejne egzaminy od F4 do F9 (moduł Skills) z poziomu Fundamentals i po ich zdaniu otrzymać Advanced Diploma in Accounting and Business.

 

ILE CZASU POTRZEBA NA UZYSKANIE DYPLOMU?

Wszystko zależy od samego studenta, ale trzeba pamiętać, że egzaminy umożliwiające uzyskanie całej kwalifikacji ACCA należy zdać w ciągu maksymalnie 10 lat. Studenci mogą przystępować do egzaminów w sesji czerwcowej lub grudniowej w jednym z naszych 400 ośrodków na świecie. Moduł z podstaw etyki zawodowej (Foundations in Professionalism) można zaliczyć przed egzaminami lub po ich zakończeniu. Na uzyskanie dyplomu trzeba więc przeznaczyć od 6 do 12 miesięcy.

 

Dla kogo jest ten dyplom?

Dyplom przyda się zwłaszcza osobom, które rozpoczynają swoją karierę w finansach i zamierzają podjąć pracę lub już pracują na następujących stanowiskach:

  • młodszy specjalista ds. rachunkowości
  • księgowy-stażysta w organizacji komercyjnej lub w biurze rachunkowym
  • księgowy w sektorze publicznym

 

CZY MOŻNA UZYSKAĆ DYPLOM MAJĄC ZWOLNIENIA Z EGZAMINÓW?

Warunkiem koniecznym do uzyskania dyplomu jest zdanie minimum 1/3 egzaminów z poziomu F1-F3. Oznacza to, że studenci, którym przysługują zwolnienia z części lub całości egzaminów z poziomu F1-F3 i którzy chcą się ubiegać o Diploma in Accounting and Business muszą zdać przynajmniej 1 egzamin z poziomu F1-F9, rezygnując z części zwolnień.