ACCA

Egzaminy ACCA

Egzaminy ACCA to kluczowy aspekt zdobywania kwalifikacji ACCA, zapewniający unikalny i ujednolicony w wymiarze ogólnoświatowym standard kwalifikacji. 

Egzaminy odbywają się w ramach czterech sesji w ciągu roku, w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu (zawsze: pierwszy pełen tydzień w danym miesiącu)

Na całym świecie jest ponad 400 centrów egzaminacyjnych - studenci ACCA mają pełną swobodę wyboru centrum, przy każdym zapisie na egzamin.

Nasze egzaminy odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnego specjalisty ds. finansów i podzielone są na trzy poziomy:

  • Applied Knownledge
  • Applied Skills
  • Strategic Professional

Poziomy Applied Knowledge oraz Applied Skills  stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej i zarządczej, pokrywają wszystkie kluczowe techniczne aspekty pracy, których znajomości się oczekuje od finansistów.

  • Poziom Applied Knowledge, obejmuje egzaminy AB, MA, FA; koncentruje się na wiedzy i zagadnieniach teoretycznych przedstawianych w formie studiów przypadków, pokazujących jak w praktyce wygląda praca finansisty. Egzaminy te zdaje się w formie komputerowej, w specjalnych centrach egzaminacyjnych On demand CBE, niezależnie od terminu sesji egzaminacyjnych ACCA. Szersze informacje oraz lista On demand CBEs dostępne są na stronie internetowej >>
  • Poziom Applied Skills, obejmuje egzaminy od LW do FM; skupia się na praktycznych technikach i umiejętnościach niezbędnych finansistom. Od czerwca 2018 egzaminy PM, TX (Global), FR, AA, FM zdawane są w formie komputerowej (Session CBE), w ramach sesji ACCA organizowanych cztery razy w roku, w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Szczegółowe informacje o egzaminach Session CBEs opublikowane są na stronie www >> 

Poziom Strategic Professional to rozwinięcie tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane z m.in. zarządzaniem, raportowaniem, audytem, relacjami z interesariuszami, pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Obowiązkowe egzaminy na tym poziomie to egzaminy Essentials: SBL i SBR. Dodatkowo, każdy student zdaje dwa wybrane egzaminy spośród czterech dostępnych egzaminów Options: AFM, APM, ATX, AAA. Dowiedz się więcej o egzaminach Strategic Professional z naszej strony internetowej >>

  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją na temat zmian w kwalifikacji ACCA na stronie internetowej >>

competency-framework