ACCA

Rada członków ACCA

Rada członków ACCA działająca przy polskim biurze ACCA powoływana jest zgodnie z obowiązującą konstytucją (do pobrania poniżej).

 

Skład Rady

Radę tworzy od pięciu do dziesięciu osób, które są wybierane w demokratycznych wyborach. Kadencja trwa dwa lata i może być przedłużona o kolejne dwa. W jej skład może wejść każda osoba zrzeszona w ACCA – działająca aktywnie na rzecz organizacji zgodnie z jej misją i wartościami, mająca poparcie dwóch innych członków i której adres zamieszkania jest w Polsce. Skład Rady Członków uzupełniają członkowie ACCA Global Council z Polski - Marta Rejman, Gustaw Duda i Marcin Sojda. Spotkania Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, przewodniczy im wybrany z grona Rady Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Członkowie Rady pełnią w niej swoje funkcje społecznie, działając na rzecz organizacji nieodpłatnie.

Funkcje Rady

Główną funkcją Rady jest reprezentowanie interesów członków i studentów organizacji a także doradztwo Dyrektorowi Zarządzającemu ACCA Polska w zakresie rozwoju strategicznego, bieżących i ewentualnych przyszłych problemów mogących dotyczyć członków ACCA, dbanie o wizerunek i reputację organizacji w Polsce, wdrażanie nowych pomysłów i tematów realizowanych poprzez tworzenie kursów, publikacji i innych form, a także poprzez rozwiązywanie kwestii technicznych i redagowanie dokumentów konsultacyjnych.

 

W obecnej, trzeciej kadencji, w skład Rady wchodzą:

Gustaw Duda (członek ACCA Council)

Aleksandra Friedel

Agnieszka Jurczak

Michał Kozłowski

Robert Leszczewicz

Małgorzata Małecka

Grzegorz Mączyński

Magdalena Oleksiuk

Anna Paszkiewicz

Marta Rejman (członkini ACCA Council)

Marcin Sojda (członek ACCA Council)

Adam Thorne

Agnieszka Zborowska