ACCA

AGNIESZKA JURCZAK

AJ

Agnieszka Jurczak FCCA

Manager ds. finansowych
Gbo Fastening Systems

Mam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów i kontrolingu. Jestem  członkiem ACCA od 1998. Swoją przygodę z finansami rozpoczęłam w audycie w Ernst & Young a kontakty z różnymi firmami audytorskimi odświeżam co roku przy badaniu sprawozdań finansowych.

Po kilku latach przeszłam do „biznesu”, gdzie sprawowałam różne funkcje menedżerskie  (audyt wewnętrzny, finanse, kontroling). Pracowałam i pracuję w spółkach z kapitałem zagranicznym (browary Żywiec, Kajima, FM Logistic, Gbo Fastening Systems).

Nie jest mi obce przygotowywanie sprawozdań finansowych, budżetów, negocjacje z bankami czy bliższe kontakty z urzędami skarbowymi. Byłam odpowiedzialna za tworzenie i wprowadzanie procedur wewnętrznych, dokumentację cen transferowych, implementację systemu kontrolingowego EURECA. Uczestniczyłam też w procesie akwizycji firmy farmaceutycznej.