ACCA

AGNIESZKA ZBOROWSKA

AZ

Agnieszka Zborowska FCCA
Manager Biura Planowania i Analiz Dochodowości Produktów
Bank Handlowy w Warszawie

Mam kilkunastoletnie doświadczenie managerskie oraz zawodowe w dziedzinie finansów i controllingu. Obecnie kieruję Biurem Planowania i Analiz Dochodowości Produktów w Banku Handlowym w Warszawie SA, gdzie odpowiadam za kompleksowe dostarczanie informacji finansowej kadrze managerskiej banku, planowanie finansowe oraz aktywne uczestnictwo w rozwoju i optymalizacji biznesu. Dodatkowo niedawno przeprowadziłam z sukcesem kompleksowy projekt badania zadowolenia pracowników Banku wraz z analizą potrzeb, planowaniem i wdrożeniem odpowiednich inicjatyw.

Wcześniej w ramach Banku Handlowego w Warszawie SA obejmowałam szereg ról finansowych, zarządzałam zespołami ludzkimi oraz uczestniczyłam w międzydepartamentalnych projektach, gdzie specjalizowałam się w analizie finansowej.
Zanim dołączyłam do Banku Handlowego pełniłam obowiązki Dyrektora Departamentu Analiz w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, gdzie miałam również możliwość pełnienia innych ról managerskich oraz uczestniczenia w projektach w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego.

Ukończyłam Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość) a od 2005 r. jestem Członkiem ACCA.