ACCA

ALEKSANDRA FRIEDEL

AF

Aleksandra Friedel ACCA

Dyrektor Finansowy  / Członek Zarządu
UNILINK

Od września 2015 r. pełnię rolę Dyrektora Finansowego w randze Członka Zarządu w Unilink S.A., gdzie odpowiadam za obszar finansów i administracji.  W Unilink zdobyłam doświadczenie w zakresie M&A, finalizując dwie duże i kilka mniejszych akwizycji. Zyskałam także doświadczenie w pracy z funduszami Private Equity i Mezzanine.

Wcześniej przez ponad 5 lat związana byłam z Link4 TU S.A., gdzie w roli Dyrektora Departamentu Kontrolingu Finansowego odpowiadałam za statutową i korporacyjną sprawozdawczość finansową oraz za wszelkie kwestie związane z płynnością finansową (Solvency) i finansową kontrolę wewnętrzną.

Moją ponad 16-letnią karierę zawodową rozpoczęłam w 2001 roku w KPMG Theuhand Gesellschaft w Hanowerze, badając jednostkowe sprawozdania finansowe oraz specjalizując się w skonsolidowanej sprawozdawczości dużych grup kapitałowych takich jak Talanx oraz Hannover Re. W 2005 dołączyłam do zespołu „Group Accounting and Consolidation” w Hannover Re w Hanowerze, gdzie odpowiadałam za konsolidację dużej grupy kapitałowej.

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz członkiem ACCA od 2014 r. Od czerwca 2015 jestem członkiem polskiej Rady ACCA.