ACCA

ANNA PASZKIEWICZ

AP

Anna Paszkiewicz ACCA
Senior Manager, Audit
KPMG

Jestem członkiem ACCA oraz członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Pracuję w KPMG w dziale Audytu Ogólnego na stanowisku Senior Manager. Podczas 11 letniej kariery przeszłam ścieżkę od stanowiska asystenta do senior managera. W tym czasie zdobyłam bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm wielu branż z sektora dóbr konsumpcyjnych (w tym spółek giełdowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych). Zaangażowana byłam także w liczne projekty z zakresu rewizji finansowej, badania systemów kontroli wewnętrznych czy emisji papierów wartościowych.

Od kilku lat obowiązki audytowe łącze z funkcją trenera. Prowadzę liczne szkolenia z zakresu MSSF, standardów badania oraz ustawy o rachunkowości.

Ukończyłam Szkołę Główną Handlową (Finanse i Rachunkowość). W ramach programu wymiany studentów studiowałam także w Niemczech na Universität Duisburg – Essen.