ACCA

GRZEGORZ MĄCZYŃSKI

GM

Grzegorz Mączyński FCCA

Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu
Alstom Konstal

Swoją edukację rozpocząłem w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University, gdzie kontynuując studia licencjackie oraz magisterskie i MBA akredytowane przez Oxford Brookes University zetknąłem się z osobami zarządzającymi spółkami międzynarodowych firm w Polsce. Czując niedosyt wiedzy finansowej oraz chęć wyróżnienia się na rynku pracy, uzyskałem certyfikat ACCA.

Swoją karierę zawodową rozpocząłem w audycie, w takich firmach jak: WL Finanse Sp. z o.o., EY dalej Saint Gobain-Sekurit (automotive), Celsa (hutnictwo) i aktualnie Alstom Konstal S.A. (kolejnictwo). Chęć realizacji coraz trudniejszych projektów, podejmowania kolejnych wyzwań prowadziła mnie do zdobywania coraz szerszego doświadczenia i wiedzy w finansach, jak również zarządzania ludźmi oraz projektami w środowisku międzynarodowym.

Dziś jako osoba zarządzająca wspieram swoich ludzi w rozwoju i aktywnie pomagam im w zdobywaniu wiedzy, bazując na certyfikacie ACCA.