ACCA

MAŁGORZATA MAŁECKA

MM

Małgorzata Małecka FCCA

Menedżer ds. strategii i rozwoju
Instytut Biznesu Rodzinnego

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz specjalności Handel Międzynarodowy. Jestem członkiem ACCA oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA).

Jako doradca z 19 letnim doświadczeniem, swoje doświadczenie zdobywałam w PwC, początkowo w dziale audytu finansowego, a następnie w Zespole ds. Zarządzania Ryzykiem, gdzie m.in. miałam okazję realizować projekty w zakresie wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem a także audytu wewnętrznego dla klientów różnych branż. Byłam także odpowiedzialna za program “Polski Czempion” w Wielkopolsce, realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i PAIZZ, skierowany na wsparcie globalnej ekspansji polskich prywatnych przedsiębiorstw.

Obecnie jako Menedżer ds. strategii i rozwoju Instytutu Biznesu Rodzinnego, w Poznaniu, współpracuję na co dzień z właścicielami polskich biznesów prywatnych.
Jestem jednym z pomysłodawców Wielkopolskiej Loży Kobiet Biznesu – platformy networkingowej skupiającej Panie na wysokich stanowiskach zarządczych.

Od wielu lat godzę pracę zawodową z wychowywaniem trójki dzieci. Biegam bo lubię:)