ACCA

MICHAŁ KOZŁOWSKI

MK

Michał Kozłowski FCCA

Doradca Zarządu
Marmite

Członek ACCA od 2004 i Fellow of ACCA 2009. Absolwent studiów podyplomowych MBA Szkoły Biznesu (1995) - London Business School, Norwegian School of Economics and Business Administration (Bergen) i HEC School of Management (Paris).

Posiadam ponad 21-to letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach:

 • zarządczych (Dyrektor Zarządzający / Country Manager)
 • finansowych (CFO, Kontroler Finansowy) - doświadczenie IFRS, US GAAP, German GAAP, PSR
 • związanych z ryzykiem i wymogami kapitałowymi (scoringi, Basel II);
 • start-up'ach (Private Banking)

w szczególności:

 • w restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym w celu sprzedaży: wdrażanie strategii, poprawy jakości, procesów i procedur, zarządzania płynnością i ryzykiem
 • przygotowaniu planów finansowych i strategii w celu uzyskania licencji bankowej
 • wdrożeniu Basel II (CRD / NUK), w tym dokumentacji, procesu ICAAP, sprawozdawczości FINREP i COREP
 • optymalizacji kosztów
 • audycie spółek giełdowych (GPW)

w spółkach:

 • Marmite
 • BT&A Audyt i Doradztwo
 • Creditinfo (Schufa) Polska
 • BZWBK TFI i BZWBK Asset Management
 • Citibank / Bank Handlowy w Warszawie