ACCA

Dyrektor Departamentu Rachunkowości

Wstęp (info o firmie)

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.  

Skrócony wstęp (info na stronę główną z nazwą stanowiska, maks. 400 znaków)

 

Nazwa stanowiska

Dyrektor Departamentu Rachunkowości

Miejsce pracy

Warszawa

Kod referencyjny (jeśli dotyczy)

 

Obowiązki

 • Sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją polityki rachunkowości Banku
 • Nadzorowanie procesami sprawozdawczości statutowej i nadzorczej oraz odpowiedzialność za raportowanie do właściwych organów nadzorczych (tj. NBP, KNF i inne)
 • Nadzór nad organizacją ewidencji gospodarki własnej banku
 • Nadzorowanie konsolidacją sprawozdań finansowych Banku
 • Kierowanie oraz nadzorowanie prowadzeniem rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych banku
 • Kształtowanie standardów i regulacji w zakresie obiegu dokumentów księgowych i monitorowanie ich realizacji
 • Ustalanie wytycznych do sporządzania dokumentacji podatkowej przy zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi oraz kontrolowanie ich stosowania
 • Organizacja i nadzór nad procesem badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta w banku
 • Współpraca z organami skarbowymi w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych oraz kontroli podatkowych
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi w tym audytorami, instytucjami nadzoru finansowego, bankami i innymi instytucjami

 

Wymagania

 • Minimum 7 lat doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia) dodatkowym atutem będą kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów/zarządzania: CIMA, ACCA, MBA
 • Znajomość przepisów podatkowych, standardów raportowania, bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru kontrolingu, rachunkowości i finansów
 • Doświadczenie w usprawnianiu procesów wewnątrz organizacji, implementacji nowych narzędzi kontrolingowych oraz doświadczenie w zarządzaniu zmianą
 • Umiejętność podejmowania strategicznych decyzji w zmieniających się warunkach przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi finansowych
 • Silna orientacja biznesowa, terminowość w realizowaniu zadań, rozwinięte zdolności analityczne i umiejętność łączenia faktów
 • Wysoko rozwinięte kompetencje menedżerskie przede wszystkim w zakresie przywództwa, motywowania, angażowania w cele i zadania, delegowania odpowiedzialności
 • Wysoki poziom zaangażowania
 • Biegła znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy

 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych

 

Dodatkowe informacje, sposób aplikowania etc.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=63865c00313c4bad8475b1d2c33d60c9

Klauzula GIODO

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

12-07-2018