ACCA

Ekspert w Biurze Inwestycji Kapitałowych

ekspert_new

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej instytucji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w rozwijającej się i nowoczesnej organizacji z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych. 

Ekspert w Biurze Inwestycji Kapitałowych

Warszawa

 • Ocena i analiza projektów inwestycyjnych
 • Wykonywanie kompleksowego nadzoru nad zaangażowaniami kapitałowymi banku
 • Wycena instrumentów finansowych rynku niepublicznego (w tym akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych) dla potrzeb ujęcia w księgach banku
 • Wycena akcji i udziałów spółek kapitałowych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielanego finansowania dłużnego
 • Sporządzanie raportów i analiz na potrzeby banku, w szczególności analiz portfelowych w ramach monitoringu inwestorskiego pod kątem identyfikacji oceny przesłanek i dowodów utraty wartości instrumentów kapitałowych
 • Udział w tworzeniu modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych
 • Analiza fundamentalna, w tym: analiza makroekonomiczna, analiza sektorowa, analiza finansowa na potrzeby projektów inwestycyjnych
 • Bieżąca współpraca z komórkami merytorycznymi banku (ryzyko finansowe, rachunkowość, sprzedaż, dział prawny, komórka poręczeń i gwarancji)
 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii lub metod ilościowych w ekonomii
 • Minimum 3 - letni staż pracy w audycie, doradztwie finansowym/transakcyjnym, ewentualnie w instytucjach finansowych
 • Zaawansowana wiedza z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych
 • Znajomość rynku nieruchomości mieszkaniowych, handlowych i komercyjnych
 • Znajomość rynku private equity oraz venture capital
 • Preferowane posiadanie  licencji doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA lub ACCA (lub w trakcie ubiegania się z udokumentowanym znaczącym stopniem zaawansowania)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum na poziomie C1)
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia
 • Zdolność do pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność oraz otwartość na współpracę z innymi departamentami banku

 

 • Umowę o pracę
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, pracowniczy fundusz emerytalny)
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

 

Aplikuj tutaj.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

04-01-2018