Kształtowanie marki osobistej zmierza do bycia postrzeganym jako profesjonalista