Dodatkowy dyplom może zainteresować potencjalnego pracodawcę