Transformację opieramy na koncepcji otwartej innowacji