ACCA w biznesie
This article marks the launch of a new initiative by the ACCA Poland office that aims to showcase the best employers we have the opportunity to cooperate with, which not only support ACCA members and students, but where the ACCA qualification and its standards are deeply...
ACCA w biznesie
Z przyjemnością przedstawiamy grono Akredytowanych Pracodawców ACCA ("ACCA Approved Employer"). Są to firmy, które (w zależności od przyznanego poziomu akredytacji) zapewniają wsparcie w rozwoju kompetencji swoich pracowników będących członkami ACCA ("Professional Develo...